Wie zijn wij?

Kent u ons al?

Uitvaartvereniging St. Jan te Hoogwoud is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft als doel het verzorgen van uitvaarten of crematies van haar leden op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap.

Wij werken met 2 gediplomeerde en ervaren uitvaartverzorger(st)ers. Zij bieden bijstand en persoonlijk advies bij en na een overlijden.

Deze zorg is onderdeel van ons dienstenpakket die op dit moment een waarde heeft van € 2.600,- . De contributie is € 33,– p/j, via automatische incasso. Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar betalen geen contributie. Als iemand op latere leeftijd lid wil worden, dan moet er uiteraard ook betaald worden vanaf het 18e jaar. Hier bestaat een overzichtelijke instaptabel voor. Niet leden die een beroep doen op de diensten van onze vereniging betalen vanaf 2023 een toeslag van € 1.000,–.

Iedereen is welkom, ongeacht de gezondheid of geloofsovertuiging.

Kent u Nabuurschap?

Nabuurschap komt uit de tijd dat er nog geen uitvaartverenigingen waren en de nabije buren kwamen helpen en verzorgen bij een overlijden. Zonder kosten en in goede samenwerking met elkaar. Op deze manier wordt het nog steeds gedaan, alleen zijn het nu vrijwilligers met de verzorgers.

Door de uitvaartverzorg(st)er worden veel zaken geregeld zoals: overlijdensakte, transport van ziekenhuis naar huis  of naar zelf gekozen afscheidsruimte, ook is het mogelijk  de laatste rit langs eigen huis, werk of bijvoorbeeld sportveld af te leggen.