Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw privacyrechten zijn.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Als u lid bent van onze uitvaartvereniging, hebben we een overeenkomst met elkaar. Om uw lidmaatschap goed te kunnen organiseren,hebben wij uw persoonsgegevens nodig:

 • voor de ledenadministratie,
 • voor het innen van de contributie,
 • voor het verrekenenvan vergoedingen uit het voorzieningenpakketmet uw nabestaanden na uw overlijden
 • om indien nodig contact met u op te nemen.

 

Wij hebben hiervoor uw voor- en achternaam, adres, inschrijfdatum, geboortedatum, naam kinderen en IBAN-nummer nodig.

 

Als u uw lidmaatschap opzegt, dan verwijderen wij uw gegevens uit onze ledenadministratie per 31 december van dat jaar. Na overlijden verwijderen wij uw gegevens, uiterlijk 31 december van het jaar waarin uw uitvaart is afgehandeld. Wij zijn verplicht om onze financiële administratie 7 jaar te bewaren. Hierin komen uw naam en IBAN-nummer voor.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw (persoons)gegevens. De systemen en faciliteiten waar we mee werken zijn goed beveiligd. Wij delen uw gegevens niet met andere personen of organisaties.

 

Wat zijn uw privacyrechten?

U hebt het recht ons te vragen:

 • of wij persoonsgegevens van u hebben en zo ja, welke, waar ze vandaan komen en wie ze heeft ontvangen.
 • om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen als ze niet juist of volledig zijn.
 • om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • om uw persoonsgegevens niet te gebruiken zolang niet zeker is of ze juist zijn.
 • om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat u daar bezwaar tegen hebt.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een mail sturen naar info@begrafenisverenigingsintjan.nl. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek door u is gedaan, zijn wij verplicht u te identificeren. Dat kan door een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Op deze website vindt u informatie hoe u dit veilig kunt doen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs. U kunt ook een afspraak maken om uw identiteitsbewijs te tonen. Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek.

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn:

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bewaakt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie en kunt u terecht als u het niet eens ben met hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.