Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

 

 1. Hoe kan ik jullie bereiken?
 2. Wat is het voordeel van lidmaatschap van een uitvaartvereniging?
 3. Ik woon in een andere woonplaats. Kan ik toch lid worden?
 4. Ik ga verhuizen. Kan ik lid blijven?
 5. Ik heb al een begrafenisverzekering. Is lidmaatschap toch verstandig?
 6. Moet ik me bijverzekeren?
 7. Ik heb kinderen. Kunnen die ook lid worden?
 8. Is crematie ook mogelijk bij een uitvaartvereniging?
 9. Ik ben niet godsdienstig. Kan ik toch lid worden?
 10. Moeten leden activiteiten doen voor de vereniging?
 11. Moet ik entreegeld betalen?
 12. Ik heb een andere vraag…

1. Hoe kan ik jullie bereiken?

Onze uitvaartverzorg(st)ers zijn te allen tijde te bereiken op 06-47563162. Voor de gegevens van de bestuursleden verwijzen wij naar de pagina ‘bestuur’.

2. Wat is het voordeel van lidmaatschap van een begrafenisvereniging?

 • De vereniging werkt ‘lokaal’ en is daardoor goed op de hoogte van de plaatselijke faciliteiten en  mensen. De vereniging heeft een groot aantal faciliteiten in eigen beheer. Hierdoor kunnen de wensen van de nabestaanden beter, sneller worden ingewilligd.
 • Daarnaast zijn de kosten van de vereniging laag, omdat het voor een groot gedeelte een vrijwilligersorganisatie is.
 • Het doel van de vereniging is het verzorgen van een uitvaart of crematie waarbij geen winst wordt gemaakt. Daardoor is de contributie laag in verhouding tot het pakket aan voorzieningen waar elk lid gebruik van kan maken.

3 Ik woon in een andere woonplaats. Kan ik toch lid worden?

Het is het meest praktisch om lid te worden van de vereniging in het dorp waar je begraven wilt worden. Dit omdat zij de uitvaart ook mede moeten organiseren.

4 Ik ga verhuizen. Kan ik lid blijven?

Ja, dat kan altijd. Bij overlijden keren wij aan de nabestaande(n) de kosten volgens het voorzieningenpakket uit, voor zover deze daadwerkelijk zijn gemaakt. Het overleggen van de overlijdensakte en kopiefacturen is hiervoor voldoende. Onze vereniging verricht in deze situatie geen werkzaamheden.

5 Ik heb al een uitvaartverzekering. Is lidmaatschap van een begrafenisvereniging toch verstandig?

Dat is afhankelijk van de aard van uw uitvaartverzekering. Indien u een verzekering heeft met een uit te keren bedrag, is het zeker de moeite waard om lid te worden van de uitvaartvereniging. Indien u een verzekering heeft waarbij uw begrafenis of crematie geregeld wordt, is het afhankelijk of hier een uit te keren bedrag bij zit. Vragen hierover kunt u stellen aan onze penningmeester.

6 Moet ik me (naast het lidmaatschap van de uitvaartvereniging) bijverzekeren?

Indien u lid bent van de vereniging, is het niet nodig om een verzekering af te sluiten die uw begrafenis of crematie regelt. Dit wordt immers al door de vereniging gedaan. Maar er kunnen, afhankelijk van de invulling (en dus uw wensen) van de begrafenis of crematie, bijkomende kosten zijn die buiten het ‘voorzieningenpakket’ van het lidmaatschap van de uitvaartvereniging vallen. Bijkomende kosten kunnen ontstaan door de keuze van de grafsteen, het type graf, advertentiekosten, koffietafel etc. De hoogte van deze bijkomende kosten varieert ongeveer tussen de € 1.500 en € 5.000. Afhankelijk van uw keuze voor de invulling van de begrafenis, kunt u aanvullend een begrafenisverzekering afsluiten die een bedrag uitkeert bij overlijden. (NB: bij lidmaatschap van een begrafenisvereniging is een verzekering die de begrafenis of crematie volledig verzorgt overbodig).

7 Ik heb kinderen. Kunnen die ook lid worden?

Tot 18 jaar is het lidmaatschap van kinderen van onze leden gratis. Aanmelding door de ouders is wel noodzakelijk. Vanaf 18 jaar moeten de kinderen zelf contributie betalen.

8 Is crematie ook mogelijk bij een uitvaartvereniging?

Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor de leden.

9 Ik ben niet godsdienstig. Kan ik toch lid worden?

Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor de leden ongeacht hun geloofsovertuiging. Van oorsprong heeft de vereniging banden met de katholieke kerk in Hoogwoud en nog steeds zijn die banden sterk, maar voor een lidmaatschap is ‘katholiek zijn’ of een ander geloof aanhangen, geen voorwaarde.

10 Moeten leden activiteiten doen voor de vereniging?

Nee, als lid ben je niet verplicht om activiteiten voor de vereniging uit te voeren. Indien u een actieve bijdrage wilt leveren, kun u dit kenbaar maken bij het bestuur.

Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze wordt aangekondigd in het DVG en de Sjaloom. Elk lid is van harte welkom. Tijdens deze vergadering informeren wij u over de gang van zaken, de plannen voor het komende jaar en worden vragen van onze leden op velerlei gebied beantwoord.

11 Moet ik entreegeld betalen

Iedereen die na zijn 18e jaar lid wordt moet entreegeld betalen. Dit wordt als volgt berekend:  (Leeftijd -/- 18) x Huidige contributie.

Voorbeeld: Iemand die 30 jaar is betaalt (30-17) x Euro 33,- = € 429.

12 Ik heb een andere vraag…

Heeft u een heel andere vraag? Stuur een mail naar info@uitvaartverenigingsintjan.nl of bel met één van de leden van het bestuur van de begrafenisvereniging St. Jan.